Algemene voorwaarden

Wij leveren niet aan particulieren. De kvk en btw gegevens dienen overeen te komen met de registratie via de site van Hamoki. Dit om misbruik tegen te gaan en onze klanten te beschermen. Zodra u zich heeft geregistreerd kunt u nog niet inloggen op de site van Hamoki. Uw gegevens worden eerst gecontroleerd door Hamoki. U krijgt een e-mail van ons zodat u kunt inloggen op de site van Hamoki.

Het minimum order bedrag is 15.00 euro exclusief BTW en Verzendkosten.

Uw bestelling wordt uitsluitend verzonden in een doos met tracking nummer.
Wij verzenden geen orders in enveloppen zonder trackingnummer.

Verzending:

De verzending van uw bestelling geschiedt via TNT Post. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens de bestelprocedure.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Prijzen

Alle prijzen die u in onze webshop ziet zijn EXCLUSIEF BTW. Op de eindfactuur wordt 21% BTW in rekening gebracht.
Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt opgesteld. Alle door ons gehanteerde prijzen zijn in Euro's en zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zodra u klaar bent met uw bestelling ziet u de BTW en de verzendkosten vermeld in uw besteloverzicht.

Betaling : Uw order wordt verzonden zodra uw betaling bij Hamoki is ontvangen.
Levertijd : Is uw betaling voor 13.00 uur op de rekening van Hamoki bijgeschreven,dan

verzenden wij uw bestelling binnen 6 dagen,(behalve op Zaterdag, Zondag en Feestdagen).

Maat- en kleurverschillen:

U dient rekening te houden met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijking geven u niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren.

 Ruilen en herroepingrecht
1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen van zeven werkdagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
2. Indien de Klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hamoki zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
3. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

• Goederen niet binnen 7 dagen na levering zijn aangemeld

• Goederen na 7 dagen retour gestuurd worden.

• Goederen beschadigd zijn door de klant.

• De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.


• Vermissing van aanhechtingoor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen.

Ondernemers EU landen: Wij mogen u de artikelen BTW vrij leveren indien u uw geldig BTW nummer opgeeftWij zijn verplicht het door u opgeven BTW-nummer te controleren. Deze regeling is uitsluitend van toepassing wanneer wij een bestelling verzenden naar een EU land met een geldig BTW nummer. Als u als buitenlander de bestelling wilt laten afleveren op een Nederlands adres is er voor de fiscus geen sprake van export en moeten wij gewoon BTW doorrekenen. Bij het verlaten van Nederland kunt u dan wel zelf bij de belastingdienst de BTW terugvragen. Hamoki verstrekt geen klantgegevens aan derden. Uw gegevens  worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling en, als u zich heeft aangemeld, voor de nieuwsbrief .Afwijkingen in nieuwsbrieven zoals prijs, tekst of afbeeldingen voorbehouden. Hamoki kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of zetfouten.

In geval van overmacht - daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd - kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Hamoki kan te allen tijde een account op non-actief zetten zonder voorafgaand de desbetreffende klant in te lichten. Heeft u na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen?

Neem dan contact met ons via onze email:

hamokiretail@gmail.com